iconCennik

Dla Zleceniodawców prywatnych


Cennik podstawowy


Możesz równocześnie wypełnić formularz zamówienia klikając w cenę.

Podane czasy wykonania badań odnoszą się do dni roboczych.

Ustalenie  
ojcostwa  
dla 2 osób 

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  2  osoby

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania - tryb rutynowy/ekspres:

1150 / 1725  zł

Kup teraz

Ustalenie  
ojcostwa  
dla 3 osób 

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  3  osoby

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania - tryb rutynowy/ekspres:

1500 / 2250  zł

Kup teraz

Badanie  
pokrewieństwa  
w linii męskiej  (YSTR)

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  2  osoby

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania - tryb rutynowy/ekspres:

1350 / 1850  zł

Kup teraz

Badanie  
pokrewieństwa  
w linii matczynej  (mtDNA)

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  2  osoby

Czas badania
5 - 10 dni

Cena badania:

1450  zł

Kup teraz

Badanie  
płci
płodu

kosmówka,
bloczek parafinowy

Badanie
obejmuje  2  osoby

Czas badania
2 - 3 dni

Cena badania:

369  zł

Kup teraz

Identyfikacja
śladów
nasienia
("test zdrady")

bielizna osobista,
bielizna pościelowa,
odzież

Badanie
obejmuje  1  ślad

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania:

575  zł

Kup teraz

Identyfikacja  
profilu  
DNA -
analiza STR

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  1  osobę/ślad

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania:

575  zł

Kup teraz

Identyfikacja  
profilu  
DNA -
analiza YSTR

wymaz z jamy  ustnej,
mikroślady

Badanie
obejmuje  1  osobę/ślad

Czas badania
3 - 5 dni

Cena badania:

675  zł

Kup teraz

Identyfikacja
śladów
krwi

bielizna osobista,
bielizna pościelowa,
odzież

Badanie
obejmuje  1  ślad

Czas badania
1 - 2 dni

Cena badania:

246  zł

Kup teraz

Pozycje dodatkowe:

Zestaw do
samodzielnego
pobierania
materiału
z przesyłką

Badanie
wykonane
w trybie
ekspresowym
do 24 godzin

Protokolarne
pobranie
materiału


  • W przypadku badania protokolarnego do celów prywatnych, zlecenia w trybie ekspres lub, gdy w badaniu biorą udział więcej niż 3 osoby, prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z laboratorium.

Oferta dla Zleceniodawców instytucjonalnych


Zlecenie badania

Badania przeprowadzane są w oparciu o Postanowienie wydane przez Sąd, Prokuraturę czy jednostkę Policji lub na podstawie Zlecenia wydanego przez inną jednostkę sektora publicznego i komercyjnego.


Koszt badań

Koszt badań ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby analizowanych próbek i zakresu przeprowadzanych badań.


W cenę badań dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wliczone jest wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwoetnia 2013r. (Dziennik Ustaw z dnia 26 kwietnia 2013r. poz. 508) oraz kosztów zużytych do badań odczynników i materiałów jednorazowych.


Wycena badań

Istnieje możliwość wcześniejszej szczegółowej wyceny badań. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Laboratorium lub przesłanie wiadomości email z wykazem materiału dowodowego, zwięzłym opisem okoliczności sprawy i zakresem badań.


Wynik badania

Sprawozdania z badań zleconych przez organy ścigania lub wymiar prawiedliwości przygotowywane są przez biegłego z zakresu genetyki sądowej


Wyniki badań zleconych przez pozostałe jednośtki sektora publicznego lub też jednostki komercyjne podpisuje diagnosta laboratoryjny z dyplomem ukończonych studiów III stopnia.

Data publikacji: 02-02-2022

Tutaj możesz bezpośrednio: