icon Dokumenty on-line.

Pobieranie wymazu z policzka do badań genetycznych.


SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu do pobierania wymazu z policzka wchodzą:

 • - komplet sterylnych probówek z wymazówkami
 • - para sterylnych rękawiczek
 • - komplet torebek papierowo – foliowych samozamykających
 • - bezpieczna koperta transportowa
 • - instrukcja pobrania wymazu

UWAGA !!!

Zaleca się aby osoba od której ma być pobierany wymaz nie spożywała pokarmów, napojów i nie myła zębów około 60 - 90 minut przed pobraniem materiału.
Około 2 godzin przed pobraniem wymazu nie należy palić papierosów ani żuć gumy.
Małe dzieci mogą ssać smoczek, pod warunkiem, że jest on używany wyłącznie przez jedno dziecko (smoczek nie jest wkładany do ust przez matkę czy inne osoby).
Należy pamiętać, żeby bawełnianej główki wymazówki (aplikatora) nie zanieczyścić materiałem genetycznym pochodzącym od innych osób – nie można nim dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani osoby.
Pobranie wymazu wykonać w rękawiczkach ochronnych.
Zwrócić uwagę na prawidłowe opisanie probówek:
• Próbkę od dziecka opisać: DZIECKO
• Próbkę od matki opisać: MATKA
• Próbkę od domniemanego ojca opisać 1: OJCIEC 1
• Próbkę od domniemanego ojca opisać 2: OJCIEC 2
Po pobraniu wymazu pałeczkę z aplikatorem należy wysuszyć pozostawiając ją przez około 2 godziny w temperaturze pokojowej. Dopiero po tym czasie umieścić ją w plastikowej probówce !!!

POBRANIE PRÓBKI

Założyć rękawiczki ochronne.
Wyjąć wymazówkę z plastikowej probówki.
Trzymając za korek wprowadzić wymazówkę do jamy ustnej (tuż przed pobraniem dana osoba powinna przełknąć ślinę), przyłożyć do wewnętrznej strony jednego policzka i zdecydowanym płynnym ruchem obrotowym pocierać tam i z powrotem około 5 - 7 razy, Potem analogiczną czynność wykonać przenosząc ostrożnie pałeczkę wymazową do wewnętrznej strony drugiego policzka.
Wysuszyć pałeczkę z aplikatorem pozostawiając ją w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej przez około 2 godziny (np. umieszczając ją aplikatorem do góry w czystej szklance). Zwrócić uwagę na to, aby pobrane próbki nie miały ze sobą kontaktu.
Ostrożnie włożyć wymazówkę do plastikowej probówki.
Prawidłowo opisać probówkę.
Probówkę umieścić w torebce papierowo – foliowej i szczelnie ją zamknąć.
W taki sam sposób pobrać wymazy od wszystkich osób biorących udział w badaniu, pamiętając, że od każdej osoby wymaz pobierany jest dwukrotnie.
Wszystkie torebki papierowo – foliowe z probówkami włożyć do koperty bezpiecznej i wraz z formularzem zlecenia badań przesłać do laboratorium.
Z koperty bezpiecznej oderwać jeden odcinek kontrolny i zachować go.

Zabezpieczenie śladów biologicznych do nadań genetycznych.


Do śladów biologicznych zaliczamy między innymi:

 • - włosy
 • - ślinę
 • - nasienie
 • - paznokcie
 • - wydzielinę z pochwy
 • - krew
 • - zęby

Ślady biologiczne pozostawione przez daną osobę można znaleźć między innymi na:

 • - niedopałku papierosa
 • - gumie do żucia
 • - bieliźnie osobistej
 • - prześcieradle
 • - kopertach
 • - naczyniach
 • - chusteczkach higienicznych
 • - szczoteczce do zębów

Materiał genetyczny znajdujący się w śladach biologicznych jest bardzo wrażliwy na wilgoć i wysoką temperaturę, które sprzyjają jego degradacji. Dlatego:


Ślady biologiczne należy dobrze osuszyć, w temperaturze pokojowej, w przewiewnym, ciemnym i suchym pomieszczeniu.
Niedopuszczalne jest przechowywanie wilgotnych śladów biologicznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach i workach foliowych.
Niedopuszczalne jest przechowywanie materiału pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Suche ślady biologiczne należy przechowywać w temperaturze lodówki lub mrozić do temperatury poniżej -20°C.
Prawidłowo wysuszone ślady należy przechowywać w torebkach papierowych, kopertach.
Należy uważać żeby podczas zabezpieczenia śladu biologicznego nie zanieczyścić go obcym materiałem genetycznym – zabezpieczenia śladu dokonywać w rękawiczkach ochronnych.
Śladów biologicznych nie wolno dotykać, zeskrobywać, zmywać.
Ślady biologiczne w postaci plam można wyciąć, osuszyć i zabezpieczyć w papierowej torebce, kopercie lub kartonie.
Bieliznę osobistą zabezpiecza się w całości.

Data publikacji: 02-02-2022

Tutaj możesz bezpośrednio: