Wyjaśniamy:

 • - Jaka jest pewność wyniku badania?

  Zdajemy sobie sprawę, że ustalenie ojcostwa to bardzo ważna decyzja, z którą często wiąże się szereg wątpliwości. Badania pozwalają na wykluczenie ojcostwa lub pokrewieństwa ze 100% pewnością lub potwierdzenie ojcostwa/pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością (prawdopodobieństwo co najmniej 99,9999%).

 • - Czy wynik testu ojcostwa jest roztrzygający dla sądu?

  Wynik prawidłowo przeprowadzonego testu DNA w kierunku ustalenia ojcostwa jest jednoznacznym i pewnym rozstrzygnięciem niepewnego ojcostwa. Jeśli chcesz wykorzystać wynik testu DNA jako dowód w sądzie, powinieneś zlecić wykonanie protokolarnego pobrania materiału. Materiał do testu pobiera się wówczas w punkcie pobrań wraz z dokonaniem na podstawie dokumentów tożsamości identyfikacji badanych osób. Do wyniku dołączona jest ekspertyza biegłego sądowego. Dzięki tej procedurze wynik testu jest pełnowartościowym dowodem dla sądu. Pewność wyniku jest w przypadku testów prywatnych taka sama jak przy tych wykonywanych do celów sądowych. Oba badania różnią się tylko procedurą pobrania materiału.

 • - Jaki materiał genetyczny potrzebny jest do badania?

  Materiał genetyczny wykorzystywany podczas testu DNA w kierunku ustalenia ojcostwa stanowi wymaz z wewnętrznej strony policzka. Istnieje także możliwość wyizolowania DNA z tzw. „mikrośladów”, którymi mogą być np. smoczek, szczoteczka do zębów, zużyta chusteczka lub włos wyrwany z cebulką.

 • - Czym różni się badanie polimorfizmu STR chromosomów autosomalnych od polimorfizmu STR chromosomu Y?

  Badanie polimorfizmu STR chromosomów autosomalnych wykonuje się w sytuacji, kiedy bada się pokrewieństwo pomiędzy rodzicami a dzieckiem, które dziedziczy połowę materiału genetycznego po każdym z nich np. ojciec córka, przyrodnie siostry po jednym ojcu, rodzeństwo itp.
  Badanie polimorfizmu STR chromosomu Y wykonuje się w sytuacji, kiedy badane jest pokrewieństwo osób w linii męskiej np. dziadek-syn-wnuk, stryjek-bratanek itp.

image
 • - Czy badanie jest poufne?

  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) mamy obowiązek weryfikacji tożsamości pacjenta /zleceniodawcy badania. Dane osobowe, w tym dane medyczne Pacjenta, które zostały nam powierzone są traktowane z należytą starannością oraz poufnością. Dane osobowe oraz informacje o zleconych badaniach i wynikach są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka poufności danych osobowych i danych medycznych jest regulowana przez odpowiednie procedury oraz instrukcje, które każdy pracownik naszego laboratorium zna i jest zobowiązany ich przestrzegać. Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji o  wynikach badań jest pod stałym nadzorem Kierownika laboratorium.

 • - Jakie są formy płatności?

  Jedyną formą płatności jest przelew na konto bankowe.

 • - Jaki jest koszt badania?

  Koszt badania jest uzależniony od ilości osób biorących udział w teście, zamówienia zestawu do badań oraz typu badania (prywatne, protokolarne). Szczególowy cennik jest dostępny na stronie tutaj.

 • - Jaki jest czas oczekiwania na wynik badania?

  Czas oczekiwania na wynik zleconego badania wynosi od 1-10 dni roboczych, w zależności od rodzaju analizy. Szczegółowe informacje znadują się w Cenniku tutaj.

Data publikacji: 02-02-2022

Tutaj możesz bezpośrednio: