icon Dokumenty on-line.

Pobieranie wymazu z policzka do badań genetycznych.


SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu do pobierania wymazu z policzka wchodzą:

 • - komplet sterylnych probówek z wymazówkami
 • - para sterylnych rękawiczek
 • - komplet torebek papierowo – foliowych samozamykających
 • - bezpieczna koperta transportowa
 • - instrukcja pobrania wymazu

UWAGA !!!

Zaleca się aby osoba od której ma być pobierany wymaz nie spożywała pokarmów, napojów i nie myła zębów około 60 - 90 minut przed pobraniem materiału.
Około 2 godzin przed pobraniem wymazu nie należy palić papierosów ani żuć gumy.
Małe dzieci mogą ssać smoczek, pod warunkiem, że jest on używany wyłącznie przez jedno dziecko (smoczek nie jest wkładany do ust przez matkę czy inne osoby).
Należy pamiętać, żeby bawełnianej główki wymazówki (aplikatora) nie zanieczyścić materiałem genetycznym pochodzącym od innych osób – nie można nim dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani osoby.
Pobranie wymazu wykonać w rękawiczkach ochronnych.
Od każdej osoby wymaz pobrać dwukrotnie, z użyciem dwóch różnych wymazówek.
Zwrócić uwagę na prawidłowe opisanie probówek:
Próbkę od dziecka opisać: DZIECKO
Próbkę od matki opisać: MATKA
Próbkę od domniemanego ojca opisać 1: OJCIEC 1
Próbkę od domniemanego ojca opisać 2: OJCIEC 2

POBRANIE PRÓBKI

Założyć rękawiczki ochronne.
Wyjąć wymazówkę z  lastikowej probówki.
Trzymając za korek wprowadzić wymazówkę do jamy ustnej (tuż przed pobraniem dana osoba powinna przełknąć ślinę), przyłożyć do wewnętrznej strony jednego policzka i zdecydowanym płynnym ruchem obrotowym pocierać tam i z powrotem około 5-7 razy.
Ostrożnie włożyć wymazówkę do plastikowej probówki.
Prawidłowo opisać probówkę.
Probówkę umieścić w torebce papierowo – foliowej i szczelnie ją zamknąć.
Czynności 2 – 6 powtórzyć analogicznie pobierając wymaz z wewnętrznej strony drugiego policzka przy użyciu drugiej wymazówki.
W taki sam sposób pobrać wymazy od wszystkich osób biorących udział w badaniu, pamiętając, że od każdej osoby wymaz pobierany jest dwukrotnie.
Wszystkie torebki papierowo – foliowe z probówkami włożyć do koperty bezpiecznej i wraz z formularzem zlecenia badań przesłać do laboratorium.
Z koperty bezpiecznej oderwać jeden odcinek kontrolny i zachować go.

Zabezpieczenie śladów biologicznych do nadań genetycznych.


Do śladów biologicznych zaliczamy między innymi:

 • - włosy
 • - ślinę
 • - nasienie
 • - paznokcie
 • - wydzielinę z pochwy
 • - krew
 • - zęby

Ślady biologiczne pozostawione przez daną osobę można znaleźć między innymi na:

 • - niedopałku papierosa
 • - gumie do żucia
 • - bieliźnie osobistej
 • - prześcieradle
 • - kopertach
 • - naczyniach
 • - chusteczkach higienicznych
 • - szczoteczka do zębów

Materiał genetyczny znajdujący się w śladach biologicznych jest bardzo wrażliwy na wilgoć i wysoką temperaturę, które sprzyjają jego degradacji. Dlatego:


Ślady biologiczne należy dobrze osuszyć, w temperaturze pokojowej, w przewiewnym, ciemnym i suchym pomieszczeniu.
Niedopuszczalne jest przechowywanie wilgotnych śladów biologicznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach i workach foliowych.
Niedopuszczalne jest przechowywanie materiału pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Suche ślady biologiczne należy przechowywać w temperaturze lodówki lub mrozić do temperatury poniżej -20°C.
Prawidłowo wysuszone ślady należy przechowywać w torebkach papierowych, kopertach.
Należy uważać żeby podczas zabezpieczenia śladu biologicznego nie zanieczyścić go obcym materiałem genetycznym – zabezpieczenia śladu dokonywać w rękawiczkach ochronnych.
Śladów biologicznych nie wolno dotykać, zeskrobywać, zmywać.
Ślady biologiczne w postaci plam można wyciąć, osuszyć i zabezpieczyć w papierowej torebce, kopercie lub kartonie.
Bieliznę osobistą zabezpiecza się w całości.

Data publikacji: 02-02-2022

Tutaj możesz bezpośrednio: