iconOferta Laboratorium Toksykologicznego

Oferta Laboratorium Toksykologicznego TOXLAB Sp. z o. o.


Materiał biologiczny pobrany od osób żyjących (krew, mocz).
Badania w kierunku obecności:

alkoholu etylowego
alkoholi niekonsumpcyjnych i ich metabolitów
gazów wziewnych (w tym lotnych rozpuszczalników organicznych)
środków odurzających i substancji psychotropowych
leków

Materiał biologiczny pobrany w czasie sekcji zwłok (płyny ustrojowe, wycinki narządów wewnętrznych).
Badania w kierunku obecności:

alkoholu etylowego
środków odurzających i substancji psychotropowych
leków
zamienników alkoholi i ich metabolitów
środków wziewnych (rozpuszczalniki, gazy)
karboksyhemoglobiny (zatrucia tlenkiem węgla)
methemoglobuminy (zatrucia azotynami, azotanami)
cyjanków (zatrucia cyjankami, cyjanowodorem)
dopalaczy

Materiał porównawczy zabezpieczony na miejscu znalezienia zwłok

badania identyfikacyjne płynów, proszków, tabletek

Materiał dowodowy zabezpieczony w sprawach karnych

badania identyfikacyjne alkoholi z nielegalnej produkcji bądź sprzedaży
analiza materiału dowodowego w postaci proszków, tabletek, suszy roślinnych, płynów w kierunku obecności środków odurzających i substancji psychotropowych
analiza przedmiotów służących do produkcji, konfekcjonowania i zażywania narkotyków
analiza miotaczy gazów obezwładniających

Oferujemy telefoniczne konsultacje przy formułowaniu postanowień o powołaniu biegłych i pytań w nich zawartych.

Data publikacji: 02-02-2022

Tutaj możesz bezpośrednio: